Blog KPM

Krátke správy, udalosti, články k veciam okolo nás.

separator

„Ježiš žije. On žije!“ – povedal si to dnes už niekomu?

separator

Nedávno som počul kňaza položiť mladým ľuďom túto otázku: Prečo mladí potrebujú Ježiša? Odpovede boli rôzne, ale všetky smerovali k tomu, že bez neho jednoducho nič nemá zmysel. Potom sa ich kňaz opýtal: „Ak bez neho nič nedáva zmysel, kedy sme mladým povedali, že oni jednoducho potrebujú Ježiša?“ A ostalo ticho… Byť kresťanom znamená zjavovať Krista v […]

Celý článok

V boji proti smilstvu…

separator

Hovorí vám niečo meno Fulton Sheen? Bol to jeden z najvýznamnejších amerických biskupov 20. stor. Dalo by sa povedať, že bol mediálnou hviezdou, keďže mal vlastnú rozhlasovú a neskôr aj televíznu reláciu. Akosi ho priťahovala myšlienka intenzívneho dialógu s moderným svetom. Ak sa chcete dozvedieť o ňom niečo viac, jeho stručný životopis nájdete dobre spracovaný […]

Celý článok