Blog KPM

Krátke správy, udalosti, články k veciam okolo nás.

separator

Pravda dávajúca život…

separator

„Čo je pravda?”“Každý má svoju pravdu.“ Určite si tieto frázy už niekedy počul. Zdá sa, že na pravdu sa zabudlo. Jediné, čo ľudí dnes zaujíma sú prieskumy, štatistiky, mienka a názory ostatných. Pravda v dnešnej spoločnosti stratila nárok na slovo. Chceli by sme si z nej urobiť svojho sluhu a podriadiť ju vlastným názorom. V skutočnosti to však nie je […]

Celý článok

Vystupujem k Otcovi…

separator

Niekedy ma prepadne myšlienka, prečo vlastne Ježiš po svojom zmŕtvchvstaní vystúpil do neba? Prečo radšej neostal tu s nami? Keď pozorne čítate evanjeliá a novozákonné spisy, všimnite si, že Ježišove zjavenia sú iné pred jeho vystúpením do neba a sú iné po. Predtým ho apoštoli vidia jesť rybu, putujú s ním do Emauz, môžu sa […]

Celý článok

5. unikát kresťanstva – Spása je pre všetkých

separator

Ty si taký, on je iný a ja inakší… Od najstarších čias na svete existovalo pokušenie rozdeľovať ľudí podľa istých kritérií – vyvolení – zatratení, obľúbení – vyvrhnutí, naši – cudzí, podpultoví – pultoví, VIP – obyčajní,… a to sa samozrejme prenieslo aj do náboženského chápania. Z toho vyplýva, že najvyšší cieľ – večné blažené […]

Celý článok

4. unikát kresťanstva – nie si otrok, ale syn/dcéra.

separator

Je tu jedna skvelá-skvelá správa pre teba: „Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1 Jn 3, 1). „ A tak už nie si otrok, ale syn“ (Gal 4, 7).  Chápeš to? Si Božím synom, Božou dcérou! Môžeš mať s Bohom vzťah, on sa nehanbí byť tvojím Otcom. […]

Celý článok