Daruj sa nezištne

separator

Cyril a Metod. Naši patróni, ale najmä hrdinovia, vďaka ktorým sme dnes tým, kým sme. Naša reč, naša identita, naša vlasť a naša viera – to je ich dielo, to je ich zásluha. Dávame im rôzne prívlastky, no jeden je trochu zvláštny – vierozvestovia – hmmm, čo to vlastne znamená?

Nám mladým to možno znie trochu zastarane. No je to iba vec slov. V modernom slovníku by sme mohli hovoriť o evanjelizátoroch a evanjelizácii. Napriek lepšiemu prekladu nám stále môže unikať pravý význam.

Čo je vlastne evanjelizácia? Akú odpoveď na túto otázku ponúkame my?

,Keď hovoríte o Bohu, ukazujte na svoj život. A ak to bude veľmi potrebné, tak použite aj slová“ (sv. František z Assisi)

To je ono. Slová o Bohu by šli do vetra, ak by neboli podložené životom. Životom, ktorý priťahuje a chutí. Životom viery, ktorý je postavený na pevnom základe. Nestačia len slová, ide hlavne o príklad, o tvoje svedectvo. To je zvestovanie viery.

My už nemusíme prekladať hrubé liturgické knihy do cudzích jazykov. Toto dnes od nás Boh nevyžaduje. V prvom rade túži, aby sme ho milovali ako Otca, lebo tak je to pre nás všetkých najlepšie. Z tohto poznania pramení predsa to najlepšie a najsilnejšie, čo sa v tomto svete napriek ľudskej slabosti a nenávisti ešte stále nachádza. Je to láska.

A čo s ňou robiť?

Musíme si priznať, že svojimi slovami často plytváme a vyprázdňujeme obsah. Slová, slová, slová a zasa slová. Ale iba slová nestačia. Počuli ste už o tom, že Mŕtve more, nemá v sebe život, pretože  nemá odtok, nedáva sa ďalej? Svieži Jordán sa doň vlieva zo severnej strany, ale stráca sa v tomto mŕtvom “jazere”, ktoré nedáva život ďalej.

Nebuďme aj my takouto stojatou vodou. Nebojme otvoriť sa bratom a sestrám navôkol.  Staňme sa chlebom, ktorý sa láme pre druhých. Ľudia si to všimnú a možno cez náš príklad spoznajú, že vzťah s Otcom je tým zmyslom, ktorý tak zúfalo hľadajú.

Presne to je ten dôvod, ktorý pred vyše 1000 rokmi poháňal Cyrila a Metoda a svojou evanjelizáciou ovplyvnili celé generácie počas nasledujúcich storočí.

Veríš, že Boh má aj s tebou svoje veľké plány? Môžeš vziať tieto slová vážne alebo pokračovať v priemernosti.  Rozhodnutie je len na tebe.

No už dnes niekto čaká na Svetlo, ktoré mu môžeš priniesť práve ty. A nemusíš ísť hneď na pódium a kričať na celý svet. Stačí, ak začneš tým, že pomôžeš doma umyť riad, možno vyniesť smeti. Lebo práve tam to všetko začína.

 

Michael Blaško

0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: