Traja králi či zjavenie Pána – ako to spolu súvisí?

separator

Aj malé dieťa vie, čo sa myslí, keď sa povie „traja králi“. Toto spojenie sa nám prenieslo aj do bežnej reči. Možno ste už aj vy počuli niekoho povedať: „Stojíte tu ako traja králi“ alebo „putujete ako traja králi.“
V skutočnosti sa nikde v evanjeliu nepíše, či vôbec boli traja a zrejme to neboli ani králi. Grécke slovo použité v evanjeliu „magoi“ skôr poukazuje na babylonských astrológov, astronómov, teda nejakých učencov alebo mudrcov. V tento deň teda slávime udalosť, keď títo muži prichádzajú z východných krajín až do judejského Betlehema, aby vzdali svoju úctu novonarodenému kráľovi – maličké Dieťa v jasliach je jediným a pravým Kráľom tohto príbehu. Ale hlavným posolstvom tohto príbehu nie sú „traja“ mudrci. Je ním zjavenie Boha – Epifánia  a toto grécke slovo v sebe nesie akýsi citový náboj úžasu.

Obsahom tohto sviatku je trojité (opäť číslo tri) Ježišovo zjavenie ako Boha – zjavenie pohanským mudrcom, zjavenie pri krste v Jordáne a počas svadby v Káne, kde premenil vodu na víno. Od najstarších čias kresťanstva sa tieto udalosti zjednocovali do Slávnosti Epifánie. A keďže sa tu spomína aj Ježišov krst, počas liturgie sa práve v tento deň zvykne posväcovať voda, ktorú si radi prinášame domov.

Každá z týchto udalostí, je okamihom odhalenia Ježišovej podstaty. Všetky nás privádzajú k úžasu – traja dospelí vysoko vážení muži sa klaňajú dieťaťu, svadobčan premieňa obyčajnú vodu na najlepšie víno a napokon sa  pri rieke Jordán otvára nebo a počuť Boha hovoriť o synovi tesára ako o vlastnom milovanom Synovi. Vieme si vôbec predstaviť, ako by sme pri týchto udalostiach stáli v úžase so spadnutými sánkami?

Nechajme aj my vstúpiť Kráľa do našich životov. Poďme dnes prežiť radosť z nášho krstu nanovo a nechajme Otca nad nami vysloviť slová „Toto je moje milované dieťa.“

Malého Ježiša navštívili králi a Kráľ neba i zeme chce navštíviť nás. Nechajme sa meniť Kristom. Ak zmenil vodu na víno, čo môže dokázať s nami?

Alžbeta Novotná, Daniel Lysý 

0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: