Všetci potrebujeme veriť v prisľúbenia.

separator

“Naším Prisľúbeným je Ježiš Kristus. On dáva zmysel, nádej a odvahu naším životom”

Drahí priatelia, v mesiacoch november a december spúšťame novú kampaň, ktorou chceme upriamiť pozornosť na Toho, ktorý sľúbil, že nás nikdy neopustí (Mt 28, 20). V novembri chceme poukázať na hrdinstvo našich bratov a sestier, ktorí trpia pre meno Ježiš a prejaviť im solidaritu a bratstvo. Oni rozumejú veľmi konkrétne, čo znamená toto sväté Meno.

V mesiaci december budeme už konkrétne očakávať prisľúbenie Toho, ktorý sa narodil v Betleheme, „Lebo ešte chvíľku, celkom krátku, a ten, ktorý má prísť, príde, nebude meškať.“ (Hebr 10, 37)

 

Logo má tri časti – koruna, ruky a text. Koruna predstavuje kráľovskú hodnosť a vznešenosť Toho, ktorý je naším najväčším Prisľúbením. On je Kráľom našich sŕdc, Pôvodcom a korunou našich životov.
Ruky s otvorenými dlaňami nás pozývajú  k postoju očakávania. Ako deti chceme pokorne a vytrvalo čakať na nášho Kráľa. Zároveň je tento postoj rúk pozvaním k spoločnej modlitbe: „Marana tha, Príď, Pane Ježišu.“   

Samotný text dotvára myšlienku loga a necháva nám priestor, položiť si otázku, čo alebo kto je pre náš život tým najväčším prisľúbením.

0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: