CENTRÁ PRE MLÁDEŽ

Komisia pre mládeže v Spišskej diecéze uskutočňuje prevažnú väčšinu svojich aktivít v centrách pre mládež, ktoré vznikli pod záštitou KpM. Centrá sa nachádzajú vo Važci, Krížovej Vsi a Ústi nad Priehradou pri Trstenej.

Diecézne centrum mládeže Premeny Važec

V diecéznom centre mládeže vo Važci realizujeme Diecéznu animátorskú školu, pripravujeme duchovné obnovy pre gymnazistov, ako aj stretnutia vedúcich spoločenstiev Spišskej diecézy Spišsnet. Dva krát do roka sa tu koná tiež kurz Základy kresťanského života, no aj mnoho ďalších stretnutí a akcií pre mládež. Priestor vytvárame aj Rómskym deťom a mládeži, pre ktorých pripravujeme rôzne krúžky.

Viac o centre Premeny

 


Duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves

Centrum je zamerané na duchovnú a sociálnu inklúziu Rómov v obci Krížová Ves a to prostredníctvom duchovného rozvoja Rómov prispôsobeného rómskej reči, jazyku a zvykom, kultúrneho a spoločenského rozvoja a vzdelanostného rozvoja Rómov. Centrum sa nachádza priamo v rómskej osade, kde žije 1300 Rómov.

Viac o Duchovno-spoločenskom stredisku
 

Oravské centrum mládeže Ústie nad Priehradou

Oravské centrum mládeže dáva mladým možnost zažiť život v spoločenstve iných mladých ľudí. Realizuje vzdelávacie a formačné programy pre deti a mládež, koordinuje a vytvára dobrovoľnícke príležitosti, pomáha mladým ľuďom a vytvára priestor pre osobný rozvoj a žitie plnohodnotného a tvorivého života mladých. Medzi aktivity centra patrí napr. Škola Biblie, Škola viery, pravidelné adorácie, chvály, programy pre školy, víkendové obnovy a iné akcie.

Viac o Oravskom centre mládeže