Diecézna animátorská škola

Sme tu pre mladých, ktorí túžia po plnšom živote s Bohom a zároveň ho chcú odovzdávať ďalej.