Článok

 

Podporením projektu Rómovia – misia možná umožníte formáciu 30 dobrovoľníkov a služobníkov pôsobiacich v rómskej misii v Krížovej Vsi a Veľkej Lomnici a vytvorenie priestoru pre ich dobrovoľnícku službu v rámci letných aktivít. Prispejete na vydávania občasníka o rómskej misii s názvom Rómska Samária, ktorý bude slúžiť k väčšej informovanosti širokej verejnosti o práci Cirkvi v rómskych komunitách. Pomôžete nám dovybaviť kuchyňu strediska, čím sa skvalitní práca s ľuďmi z miestnej komunity počas našich pravidelných aktivít v roku.

Každý váš dar Nadácia Renovabis znásobí 2:1, až do výšky príspevku Nadácie Renovabis 5000 eur, do dátumu 30.9.2017.

Podporiť Projekt Rómovia - misia možná môžete prostredníctvom tejto stránky.

Za vaše modlitby a dary zo srdca ďakujeme!

 

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze zriadila v roku 2007 v obci Krížová Ves Rómske duchovno-spoločenské stredisko priamo v rómskej komunite, kde žije 1 600 Rómov. Naša činnosť zasahuje približne 300 ľudí z miestnej komunity a ďalších jeho nepravidelných návštevníkov a podporovateľov, ktorí ho navštívia alebo sledujú jeho činnosť prostredníctvom internetovej stránky. Uskutočňujú sa tu duchovné aktivity, voľnočasové aktivity prostredníctvom 6 záujmových krúžkov (hudobný, tanečný, športový, formačný...), kultúrna a spoločenské podujatia, vzdelávacie aktivity (v stredisku sú učebne, kde sa pripravuje asi 30 mladých Rómov na budúce povolanie v odbore stolár a krajčírka) a sociálne služby komunitného centra. U viacero starších a mladších Rómov z miestnej komunity nastala sociálna zmena a posunuli sa prostredníctvom týchto pravidelných aktivít. Ľudia z miestneho strediska sa aktívne podieľajú na rôznych celoslovenských (spoluorganizovanie FestRomu, konferencií pre rómskych služobníkov), regionálnych (organizovanie Rómskej animátorskej školy, Formácie rómskych služobníkov (FOROS), formačných seminárov a miestnych aktivitách, ktoré robíme v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Veľká Lomnica, kde pomáhame pri formovaní miestnych animátorov.