Evanjelizácia

Duchovné obnovy pre stredoškolákov

V Diecéznom centre mladých Premeny vo Važci organizujme každoročne duchovné obnovy pre študentov stredných škôl. Trojdňová obnova je zameraná na ohlásenie základných právd viery (kerygmy). Tvoria ju prednášky, osobné svedectvá, sv. omše ako aj zaujímavé tematické a športové aktivity či videá. Počas obnovy ponúkame mladým ľuďom možnosť osobných rozhovorov, svätej spovede ako aj diskusií v skupinkách. Cieľom obnovy je povzbudiť mladých k osobnému vzťahu s Kristom a životu v spoločenstve.

Duchovné obnovy
Prednáška

Kurz Základy kresťanského života

Kurz Základy kresťanského života (ZKŽ) organizujeme v Diecéznom centre Premeny vo Važci dva krát do roka. Je určený pre ľudí starších ako 17 rokov. Kurz podáva pravdy evanjelia nenásilným a zrozumiteľným spôsobom. Mnohí neveriaci ľudia svedčia o tom, že počas neho prežili svoje vnútorné obrátenie. Veriaci zas počas tejto  víkendovky zažívajú prehĺbenie svojej vieru a nový zápal pre vzťah s Bohom.

Ak máš záujem prísť na kurz ZKŽ, alebo naň chceš pozvať niekoho zo svojich známych, ozvi sa nám na náš mail lubo@komisia.sk.

M-KLUB na Mariánskej hore

Na júlovú Mariánsku púť do Levoče chodí veľa mladých z celého Slovenska. Mnohí z nich však nepoznajú mládežnícke aktivity, ktoré sa pre nich na Slovensku pripravujú. Preto sme sa rozhodli počas púte v roku 2012 otvoriť stan mladých – M-klub, v ktorom majú možnosť oddýchnuť si pri čaji, spoznať nových mladých ľudí a dozvedieť sa viac o rôznych mládežníckych projektoch a akciách. Druhý ročník v roku 2013 M-klubu dopadol nad naše očakávania. Predstavilo sa počas neho sedem aktuálnych mládežníckych projektov, do jeho príprav sa zapojilo viac ako dvadsať dobrovoľníkov a zavítali do neho stovky mladých.

M-Klub Mariánska hora
Misie

Evanjelizácia vo farnostiach

S naším tímom organizujeme evanjelizačné výjazdy do farností Spišskej diecézy. Dvoj až troj hodinový program pozostáva zo slov povzbudenia, svedectiev, rozhovorov s ľuďmi a modlitieb.
Ak chceš, aby sme s evanjelizačným programom navštívili aj Tvoju farnosť, ozvi sa nám na email: kpm@komisia.sk.

Komisia pre mládež má za sebou taktiež dve celoročné misie v Spišskej Teplici a Tvarožnej. Ich cieľom bolo oživenie farnosti, posilnenie toho, čo  už existuje, vytvorenie nových spoločenstiev, formácia a sprevádzanie animátorov. Vďaka ochotným dobrovoľníkom, ktorí venovali celý rok pravidelným návštevám a službe v týchto farnostiach, sa nám tam podarilo rozbehnúť nové spoločenstvá mladých aj starších, ktoré dodnes aktívne slúžia vo farnostiach aj diecéze. Boli to veľmi požehnané roky a sme za nich Bohu veľmi vďační.