P

H

Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.