Kvapka pre Premeny – apríl 2022

Pozdravujeme z  Važca, milí priatelia.


KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH, ALELUJA!

Čo sme robili a zažili v centre počas apríla:

1 – 3. 4. – DAŠ – téma: Vnútorné uzdraveniehosť: o. Juraj Sedláček a tím Škola autentických sŕdc;

5. – 6. 4. – duchovná obnova druhákov CG Poprad s o. Štefanom Bockom;

8. – 10. 4. – Deep and Top IV. – duchovná obnova + extrémna krížová cesta pri Bardejove;

12. – 13. 4. – duchovná obnova Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku s p. Tomášom Vlčekom OFM Conv. (minorita)

14. – 17. 4. – o. Ľuboš duchovná obnova pre mladých v kláštore redemptoristiek v Kežmarku;

22. – 24. 4. – duchovná obnova pre rodiny;

24 .- 26. 4. – Svetlík v španej Doline – stretnutie dobrovoľníkov centier mládeže na Slovensku;

27. 4. – 2. 5. – o. Ľuboš na ďakovnej púti v Ríme;

27. – 28. 4. – duchovná obnova Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku s o. Floriánom Volfom;

29. 4. – 1. 5. – víkend VIDES;


ĎAKUJEME VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM POČAS CELÉHO MESIACA, KTORÍ NÁS PRIŠLI POZRIEŤ + POMÔCŤ. 
AK CHCEŠ PRÍSŤ AJ TY, DOHODNI SI ČAS INDIVIDUÁLNE.


Viac info o živote centra + foto & video nájdete na facebooku:
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty.


VAŠE PRÍSPEVKY SME VYUŽILI TAKTO:

– Prací prášok, páska  (14€)

– Lampy na olej do kaplnky (40€)

– Kalich a stojan na misál do kaplnky (100€)

– Tričká pre dobrovoľníkov (50€)

– Svetlík  (40€)

– Vodovodná batéria (33€)

– Elektro vypínače (26€)

– Drogéria (80€)

– Svietidlo (35€)

– príspevok na energie (70€)

– príspevok dobrovoľníkom (100€)

VĎAKA ZA VAŠU ŠTEDROSŤ, VÁŽIME SI KAŽDÝ DAR.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte
na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

DO SPRÁVY PRE PRÍJEMCU, PROSÍM, UVEĎTE: KVAPKA PRE CENTRUM


Prajeme vám požehnaný čas 

Za tím vo Važci

Ľubo