Kvapka pre Premeny – december 2021

DRAHÍ PRIATELIA, PODPOROVATELIA NÁŠHO CENTRA PREMENY,

pozdravujeme vás z Važca.

Verím, že ste sviatky Božieho narodenia prežili v pokoji a s nádejou vykročili do Nového roka.

S vďakou Bohu sa pozeráme na rok 2021, aj cez Vás sme zažívali Božiu dobrotu a požehnanie, ďakujeme za všetky modlitby a obety.

Sme vďační za Vašu finančnú podporu v mesiaci december to bolo 38 DAškárov  a prispeli ste sumou 698€.

Nech Vás Duch Svätý prevedie cez rok 2022 v pokoji a milosti.

Zo života v centre v mesiaci december:

Plánované podujatia sa v mesiaci december, žiaľ, nepodarilo neuskutočniť. Tak sme realizovali iné aktivity:

– 8.12.2021 sme slávili sv omšu ako poďakovanie Petrovi a Terke Kokoruďovcom za pomoc s dlažbou v jedálni;

– 19.12.2021 sme v rámci prípravy na Národné stretnutie mládeže Výšiny T22 usporiadali túru – výstup s niekoľkými mladými na prečerpávačku Čierny Váh;

– 20.12 2021 sme mali vo Važci vianočné posedenie, poďakovanie dobrovoľníkom za ich službu v centre;

– počas adventu i počas Vianoc nám bežala kampaň To, čo chcem, je Betlehem;

– pripravovali a natáčali sme rôzne videá pre mladých a uverejňovali sme ich na sociálne siete;

– náš bývalý dobrovoľník Šimon sa svojím talentom a zručnosťami zaslzil o obnovenie postavičiek Betlehema – vďaka, Šimon!

– v spolupráci s obcou Važec sme mali možnosť postaviť betlehem na trhovisku v strede obce Važec;

– 27.-29.12.2021 u nás bolo vianočné stretnutie mladých z Ružomberka v dome prijatia;

– 31. 12. – 2. 1. 2022 Silvester dobrovoľníkov v dome prijatia;

– tradičné rezanie a ukladanie dreva na vykurovanie;

– opravovali sa poruchy kúrenia v centre;

ĎAKUJEME AJ VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM POČAS CELÉHO MESIACA, KTORÍ NÁS PRIŠLI POZRIEŤ + POMÔCŤ.  AK CHCEŠ PRÍSŤ AJ TY, DOHODNI SI ČAS INDIVIDUÁLNE.

Viac info o živote centra + foto & video nájdete na facebooku:
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty.

PRÍSPEVKY SME VYUŽILI TAKTO:

Lamínovacie fólie  (25€)

Kurenárske práce (300€)

Oprava auta a STK (380€)

VĎAKA ZA VAŠU ŠTEDROSŤ, VÁŽIME SI KAŽDÝ DAR.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte
na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

DO SPRÁVY PRE PRÍJEMCU, PROSÍM, UVEĎTE: KVAPKA PRE CENTRUM

Požehnaný nový rok 2022.
V modlitbe za tím vo Važci
Ľubo