Kvapka pre Premeny – február 2022

DRAHÍ PRIATELIA, PODPOROVATELIA NÁŠHO CENTRA PREMENY,

pozdravujeme vás z ešte stále zasneženého Važca.

Zo srdca ďakujeme za Vašu finančnú podporu,
v mesiaci február to bolo 35 DAškárov  a prispeli ste sumou 518 €.

 

Čo sme robili a čo sme zažili v centre počas februára:

– 4. – 6. 2. sme v našom centre organizovali kurz Základov kresťanského života;

– 12. 2. sme mali ďalší deň DAŠ s témou Učeníctvo;

– 15. – 16. 2. sme mali teambulding pre dobrovoľníkov v Pavčinej Lehote;

– 17. 2. sme mali duchovnú obnovu pre deviatakov v Poprade;

– 18.  – 20. 2. – Deep and Top II.– duchovná obnova s túrou;

– 19. 2. bol Diecézny výstup mladých – šlo sa na Chatu pri Zelenom plese;

– 22. 2. sme sa zúčastnili na školení tímov Animátorský škôl v Ružomberku;

– 23. – 25. 2. – teambulding animátorov DAš v Bratislave;

– 25. – 26. 2. sme mali Spišnet stretnutie vedúcich mládežníckych spoločenstiev – hosť o. Pavol Forgáč;

– 27. 2. – stretnutie diecézneho synodálného tímu vo Važci;

– rezanie a ukladanie dreva;

– oprava kúrenia v centre;

 

ĎAKUJEME AJ VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM POČAS CELÉHO MESIACA, KTORÍ NÁS PRIŠLI POZRIEŤ + POMÔCŤ. 
AK CHCEŠ PRÍSŤ AJ TY, DOHODNI SI ČAS INDIVIDUÁLNE.

Viac info o živote centra + foto & video nájdete na facebooku:
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty.

 

PRÍSPEVKY SME VYUŽILI TAKTO:

– benzín do píly  (23 €)

– teambulding dobrovoľníkov (50 €)

– násady na sekeru, vypúšťací ventil, kľučka, zámok, sviece (55 €)

– káble na ozvučenie (10 €)

– teambulding animátorov DAš  (100 €)

– nové svetlá do centra (380 €)

 

VĎAKA ZA VAŠU ŠTEDROSŤ, VÁŽIME SI KAŽDÝ DAR.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte
na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

DO SPRÁVY PRE PRÍJEMCU, PROSÍM, UVEĎTE: KVAPKA PRE CENTRUM

Za tím vo Važci
Ľubo