Drahí priatelia, podporovatelia nášho centra Premeny,

sme veľmi radi, že sme sa s mnohými z vás už stretli aj osobne a aj vás ostatných radi uvidíme v našom centre vo Važci alebo niekde inde.

Ďakujeme za Vašu podporu , v mesiaci máj to bolo 36 DAškárov a prispeli ste sumou 420 €.

Zo života v centre v mesiaci jún:

– kampaň Očarujúce srdce: 24. 5. – 30. 6.2021 – zameraná na šírenie úcty k Ježišovmu a Máriinmu srdcu;

– začali sme opäť s duchovnými obnovami na ZŠ  sv. Vincenta v Ružomberku (keďže nemohli prísť oni k nám, išli sme my k nim): 10 tried – piataci až deviataci A. + B. (program od 8.00 do 13.00 hod + jedno hravé popoludnie);

–  stretli sme sa vedúcimi mládežníckych spoločenstiev na Spišnete 4. – 5. 6. 2021 – naším hosťom bola Valika Halamová a hovorila nám o tom, ako udržať oheň;

– 5. 6. 2021 sme oslavovali a ďakovali za dar života 40 rokov o. Ľuboša – ešte raz Ad multos annos!!!

– 11. – 13. 6. víkend DAŠ 2 – hosť Peter Grivalský a sr. Františka + predstavovanie záverečných projektov DAŠ

– 13. – 15. 6. 2021 prebiehal Svetlík – stretnutie dobrovoľníkov z centier – tentoraz sme sa všetci stretli v Bojničkách;

– Diakonské a kňazské vysviacky;

– 18. – 20. 6. 2021 – duchovná obnova spoločenstva Nová nádej Poprad;

– 25. 6. 2021 – robili sme duchovnú obnovu pre tretiakov cirkevného gymnázia v Starej Ľubovni;

– rozlúčka s našimi dobrovoľníkmi Peťom, Lacim a Lenkou;

– organizačne i realizačne sme sa zapojili do Púte Muráň-Levoča;

–  pokračovali sme v propagovaní a podpore prihlasovania mladých na nový ročník DAŠ, resp. v dohlasovaní k už prihláseným , ktorí kvôli pandémii  v minulom roku ani nezačali;

Z našej ďalšej činnosti:

– modlitby za dekanáty:
– 31. 5. – 6. 6. Zákamenné
– 7. 6. – 13. 6. Trstená
– 14. 6. – 20. 6. Námestovo

– zapojenie sa do kampane, ktorú organizuje Rada pre mládež a univerzity KBS Objav svoju farnosť;

– program ZOOM:  požičiavame pre potreby spoločenstiev a známych;

– natáčali sme rôzne videá;

– práca a údržba centra + kultivácia okolia, kosenie a rezanie dreva na zimu;

Veľmi pekne ďakujeme dobrovoľníkom – Peťo, Laci, Lenka, Janka, Lenka, Miro.  Ak by si mal chuť prísť a rásť v službe, dohodni si čas individuálne: lubo@komisia.sk.

Viac info o živote centra + foto & video nájdete na facebooku:
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty

Príspevky sme využili takto:

–  zvonček, zátka, špendlíky (10€)
–  nájom (210€)
–  príspevok dobrovoľníkom (200€)

Vďaka za Vašu štedrosť.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte
na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte: KVAPKA PRE CENTRUM

Buďte požehnaní.
V modlitbe za tím vo Važci
Ľubo