Kvapka pre Premeny – marec 2022

 
Posielame pozdrav z  Važca, milí priatelia.
Zo srdca ďakujeme za Vašu finančnú podporu. 

V mesiaci marec  to bolo 36 DAškárov  
a prispeli ste sumou 563€.

 

Čo sme robili a čo sme zažili v centre počas marca:

1. – 4. 3. sme ponúkli prijatie utečencom z Ukrajiny (3 Ukrajinky a 10 marockých študentov);

4. – 6. 3. 2022 sme mali víkend DAŠ – téma: Vnútorné uzdravenie – hosťami boli o. Juraj Sedláček a tím Školy autentických sŕdc;

8. – 10. 3. 2022  sme robili duchovnú obnovu pre kvartu A Spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove;

11. – 13. 3. 2022 bola u nás v centre Deep and Top III.– duchovná obnova s túrou;

15. – 17. 3. 2022 sme robili duchovnú obnovu opäť pre kvartu B Spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove;

18. – 20. 3. 2022 víkend VIDES;

22. – 23. 3. 2022 sme robili duchovnú obnovu pre deviatakov ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku;

24. 3. 2022 sme mali aktívnu účasť (o. Ľuboš prednášal) na Konferencii o mládeži v Badíne – viac na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220325034;

25. – 27. 3. 2022 sme mali duchovné obnovy pre birmovancov z Popradu a v Liptovských Revúcach pre birmovancov z Ludrovej;

29. – 30. 3. 2022 sme robili duchovnú obnovu opäť pre deviatakov ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku;

Okrem týchto aktivít, sme, samozrejme, pracovali s chystaním a spracovaním dreva na ďalšie vykurovacie obdobie;

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM POČAS CELÉHO MESIACA, KTORÍ NÁS PRIŠLI POZRIEŤ + POMÔCŤ. 
AK CHCEŠ PRÍSŤ AJ TY, DOHODNI SI ČAS INDIVIDUÁLNE.

 

Viac info o živote centra + foto & video nájdete na facebooku:
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty.

 

PRÍSPEVKY SME VYUŽILI TAKTO:

– Ročný zoom pre porady a stretká a spoločenstvá  (120€)

– Držiaky na obrázky (43€)

– násady na sekeru (10€)

– teambulding animátorov DAš  (90€)

– príspevok dobrovoľníkom (300€)

 

VĎAKA ZA VAŠU ŠTEDROSŤ, VÁŽIME SI KAŽDÝ DAR.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte
na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

DO SPRÁVY PRE PRÍJEMCU, PROSÍM, UVEĎTE: KVAPKA PRE CENTRUM

 

 

Prajeme vám požehnaný veľkonočný čas 

 
Za tím vo Važci
Ľubo