Kvapka pre Premeny – október 2021

Drahí priatelia, podporovatelia nášho centra Premeny,

pozdravujeme vás z Važca a ďakujeme za vašu podporu – v mesiaci október to bolo 39 DAškárov a prispeli ste sumou 629€.

Zo života v centre v mesiaci október:

– mali sme stretnutie vedúcich spoločenstiev – Spišnet a zároveň prebiehala aj Duchovníá obnova ex Daškárov s témou:
Zakorenení a otvorení hosť o. Henrich Grejták –  otec Henrich bol aj slávnostný kazateľ na odpustovej sv. omši na sviatok sv. Františka v kaplnke centra;

– v tomto mesiaci sme hosťovali Svetlík, stretnutie doborovoľníkov z mládežníckych centier na celom Slovensku;

– duchovná obnova Linka Valentín;

diecézny výstup na vrch Baranec v Západných Tatrách:

– školenie animátorského tímu DAŠ 2021-2023;

– 2. kolo prijímacích skúšok na DAŠ;

– víkend Diecézna animátorská škola 2019-2021 záverečný víkend so skúškami z tém KBS

– 1. víkend Diecézna animátorská škola 2021-2023 – téma  Božia láska, prijatých 41 účastníkov, animátorský tím pod vedením o. Ľuboša a Márie Budzákovej:

– Kampaň RE246 renew (videá, zber odpadkov );

– rezanie dreva na zimné vykurovanie centra a domu prijatia;

od 17.10. sme začali s rekonštrukciou jedálne pod vedením Peťa Kokoruďu: rozbitie dlažby a starého betónu, 41 miešačiek sadrového poteru a pokládka 60 metrov štvorcových dlažby + obklad výdajného okienka z kuchyne

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom počas celého mesiaca, ktorí nás prišli pozrieť a pomôcť. Ak vnímaš, že ťa Pán volá do služby, dohodni si čas individuálne, radi ťa privítame: lubo@komisia.sk.

Viac info, foto či video nájdete na facebooku: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty.

Príspevky sme využili takto:

Materiál, poter na dlažbu  (540€)

Spony a príslušenstvo k ukladaniu dlažby  (89€) 


Vďaka za Vašu štedrosť, vážime si každý dar.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte
na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

Do správy pre príjemcu, prosím, uveďte: KVAPKA PRE CENTRUM

Buďte požehnaní.
V modlitbe za tím vo Važci
Ľubo