Kvapka pre centrum august 2023

separator

Pozdravujem Vás z  Važca, milí priatelia.

Zo srdca ďakujeme za Vašu finančnú podporu, v mesiaci august to bolo 41  podporovateľov (exDAškárov, priateľov, známych.. ) – za každého darcu sme veľmi vďační.  Spoločne ste prispeli sumou 719€.

Zo života v centre v mesiaci august:

  • prijímacie skúšky na Diecéznu animátorskú školu 2. kolo
  • Svetové dni mládeže v Porte a Lisabone
  • vydokladovanie SDM
  • tábory pre deti a mládež s vlastným programom: Granč-Petrovce, Stará Ľubovňa, Levoča, Žilina, Likavka
  • brigáda s drevom 29.8.
  • kosenie trávy, rezanie a ukladanie dreva
  •  

Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom počas celého mesiaca, ktorí nás prišli pozrieť + pomôcť.  Ak chceš prísť aj Ty, dohodni si čas individuálne.

Viac info a aj foto či video nájdete na facebooku: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny 

Príspevky sme využili takto:

bojler + montáž (3629€-729€-759€-774€-719€)

Ďakujeme za Vašu štedrosť.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte

na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 do správy pre príjemcu prosím uveďte: KVAPKA PRE CENTRUM

Veľa požehnania a pekné leto

Za tím vo Važci

Ľubo

0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: