Ako je na tom tvoj duchovný život?

separator

Keď sa pozrieme cez okno von, vidíme, že príroda sa už dávno prebudila zo zimného spánku. Zúrodňujúci dážď kropí vyschnutú zem, prinášajúc vlahu a život. Naše lúky sa zazelenali a stromy sú obsypané kvitnúcimi kvetmi či zelenými listami. V prírode je dôležitý rast, aby rastliny naplnili svoj cieľ – priniesť ovocie.
Aj na seba sa môžeme pozrieť z pohľadu rastu. Ak napredujeme, zdokonaľujeme sa v akejkoľvek oblasti, je to viditeľné aj navonok. Ak to tak nie je, zdá sa, že stagnujeme, nevyvíjame sa a napokon zaostávame. Náš život prináša kvalitné alebo menej kvalitné „ovocie“.
Svätý Pavol vo svojom liste vyzýva Solúnčanov (a samozrejme aj nás): „..aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete.“ (1 Sol 4, 1b) Povzbudzuje nás, aby to neskončilo tým, že verím v Boha, dôverujem mu, ale…túžim ho nasledovať, viac ho poznať?
Sv. Pavol tiež píše, aby sme čoraz viac rástli v bratskej láske, v milosrdenstve k sebe aj druhým, k službe druhým, vo vďačnosti (porov. 1 Sol 4, 9-11).
Nedávno som si položil sám pre seba otázku: „Rastie moja viera, môj vnútorný človek?“ A ako je to u Teba, rastie tvoja viera, nádej, láska? Ako môže rásť náš duchovný život?
Niekto zasial do nášho srdca semienko viery, niekto ďalší polieval , niekto hnojil a niekto ďalší uvidí rast, ktorý dáva Boh. Samozrejme aj toto semienko (ako každé iné) potrebuje starostlivosť. Ako sa staráš o svoje semienko viery? Potrebná je dobrá „pôda“ srdca. To čo vpúšťam do svojho srdca, čomu dávam priestor, čomu pripisujem prioritu,… Duchovný život rastie, ak venujem čas Bohu a svojmu srdcu.
Mne najviac pomáha:
Pravidelná účasť na sv. omši s prijatím eucharistie. Pravidelná sv. spoveď, spytovanie svedomia s odpustením sebe aj druhým. Čas na stíšenie v modlitbe, Božie slovo ako pokrm pre dušu, čas s ružencom na perách, milosrdná láska v službe druhým osobne i spoločenstvu, duchovná literatúra i podnecujúce myšlienky svätých. Čas na duchovnú obnovu mimo miesta svojho trvalého pobytu či dobrá prednáška a slovko povzbudenia od bratov a sestier na spoločných stretnutiach. Z času na čas aj dobrý kresťanský film alebo len pieseň na oslavu Boha.
Možností je nespočetne veľa. Hlavne neostaň stáť a pokračuj v raste vo viere. Hľadajme spoločne (ty aj ja) ako žiť a viac sa páčiť Bohu. Ak chceš, napíš pár slovami, čo tebe pomáha rásť. Budem sa tešiť na tvoje inšpirácie.

Ľubomír Lorenčík
lubo@komisia.sk

0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: