KVAPKA PRE CENTRUM - december 2022

separator

Pozdravujem Vás z  Važca, milí priatelia.

Zo srdca ďakujeme za Vašu finančnú podporu, v mesiaci december  to bolo 34 DAškárov  a prispeli ste sumou 604€.

Zo života v centre v mesiaci december:

 • duchovná obnova ZŠ sv. Vincenta Ružomberok
 • DAŠ 2 . ročník 3. víkend
 • pobyt Linka Valentín
 • duchovná obnova Gymnázium sv. Andreja Ružomberok
 • misie pre mladých v piatok večer vo Svite
 • porada na Spišskej Kapitule
 • púť do Obišoviec a divadlo v Košiciach o bl. Sáre Salkahazyovej
 • stavba Betlehema v obci a na balkóne centra
 • vianočné posedenie
 • Silvester DAškárov v Dome prijatia
 • Oáza modlitby zo Žiliny

– rezanie a ukladanie dreva, údržba centra

Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom počas celého mesiaca, ktorí nás prišli pozrieť + pomôcť.  Ak chceš prísť aj Ty, dohodni si čas individuálne.

Viac info a aj foto či video nájdete na facebooku : Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty

Príspevky sme využili takto:

digitálny časovač (26€)

akrylové farby, modelárska hmota (18€)

poštovné pohľadnice (50€)

príspevok na plat novej pracovníčky KPM (110€)

príspevok dobrovoľníkom (300€)

vianočné posedenie dobrovoľníkov (100€)

Vďaka za Vašu štedrosť.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností. Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte

na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 do správy pre príjemcu prosím uveďte: KVAPKA PRE CENTRUM

Požehnaný  Nový rok

V modlitbe

Za tím vo Važci

Ľubo

0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: