« Späť

Páter Pio, patrón dospievajúcich

Páter Pio, patrón dospievajúcich

Keď niekto spomenie pátra Pia, väčšina ľudí si ihneď predstaví staršieho mnícha s bielou bradou v hnedom habite a pletenými rukavicami na rukách. Tento taliansky svätec je aj v našich končinách veľmi populárny, a to aj medzi mladými. Vo svojom živote prežil veľa bolesti, veľa podozrievania i odmietnutia, takže nám veľkým pomocníkom a bratom v ťažkých situáciách. Hádam najznámejší fakt o ňom je to, že bol prvým kňazom v dejinách, ktorý bol obdarený Kristovými ranami na tele (stigmy), s ktorými žil 50 rokov. Keď v roku 2008, 40 rokov od jeho úmrtia, exhumovali jeho telo, zistilo sa, že je v neporušenom stave. Do San Giovanni Rotonda v tom prichádzalo množstvo pútnikov, aby si ho uctili.

Dokumenty o jeho živote spomínajú napr. dar bilokácie, vďaka čomu sa páter Pio premiestňoval na miesta vzdialené stovky, ba tisícky kilometrov, aby duchovne pomohol ľuďom v núdzi. Dokázal čítať vo svedomí a poznal podrobnosti zo života celkom neznámych ľudí. Mal dar stretávať sa s dušami, ktoré trpia v očistci. Počas mystických stavov sa stretával s Ježišom, Pannou Máriou a svätými. A rovnako často bojoval proti nenávistným útokom zlých duchov.

Keďže je Páter Pio patrónom dospievajúcich, je veľmi blízky mladým ľuďom. ľudia s k nemu utiekajú zvlášť v ťažkých životných skúškach, pri nerozhodnosti alebo obavách z budúcnosti. Takisto ho možno prosiť o príhovor pri pokušeniach či prosiť o  ochranu pred Zlým.

Výber myšlienok pátra Pia:

„Trpezlivo sa pokorte pred Bohom. Podľa nebeského Hudobníka jemne doťahujte či uvoľňujte strunu svojho srdca, aby sa doladila.“

„Majte ustavične veľkú Matku Božiu pred očami. Čím vyššie ju vyzdvihovali, tým väčšmi sa pokorovala.“

„Boh kresťanov je Bohom premien: keď mu odovzdáte svoju bolesť, získate pokoj, a keď mu dáte svoje zúfalstvo, dostanete nádej.“

„Pán je Otec, ten najláskavejší a najlepší zo všetkých.“

„Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V opačnom prípade sa stane ťarchou, ktorú my slabí nedokážeme uniesť.“