« Späť

Slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej

Slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej

Dnešný deň je pre nás všetkých veľkou radosťou a slávnosťou. Oslavujeme tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré je jednou zo štyroch mariánskych dogiem (spolu s dogmou o Božskom materstve, ustavičnom panenstve a nanebovzatí).

O čo tu teda ide?

Tajomstvo Nepoškvrneného počatia vyjadruje Máriinu čistotu a uchránenie pred akýmkoľvek hriechom. Je to duchovná skutočnosť, ktorá sa Máriinho života dotýkala dávno pred návštevou anjela v Nazarete.

Zmysel tajomstva v troch bodoch:

1.      Tajomstvo milosrdenstva – milosrdenstvo, ktoré chce Boh ľuďom udeliť, je vyjadrené v oslobodení od hriechu a smrti. A toto tajomstvo sa odhaľuje aj pri Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorá bola uchránená od každého hriechu už od svojho počatia. Pri pohľade na Máriu si teda uvedomme, že máme pred sebou nádhernú „Božiu stavbu.“

 

2.      Nezlučiteľnosť Boha s hriechom – Boh a hriech sa vzájomne vylučujú. Boh je svojou bytosťou Svätá Láska, jediný Svätý a pravá Láska. Keďže sa rozhodol zostúpiť k nám, vteliť sa, musel na seba prijať ľudské telo, aby nás vykúpil a získal.

Avšak Ten, ktorý stojí mimo každého hriechu, sa nemohol stotožniť s podobou človeka, ktorý je svojím telom k hriechu pripútaný. Nemohol pristúpiť na nejaký kompromis, preto si vybral ženu, ktorú si posvätil a pripravil na mimoriadnu udalosť, udalosť vtelenia. Od pradávnych čias je Mária kresťanmi oslavovaná a nazývaná svätostánkom živého Boha a tiež aj novou archou zmluvy, čo sú obrazy, vyjadrujúce Stvoriteľov zámer spojiť sa so svojím stvorením.

 

3.      Máriina krása, plod nepoškvrneného počatia – Mária bola ľudskou bytosťou, vyvolenou Bohom, aby obsiahla Boha. Musela byť uchránená pred každým hriechom, musela byť odrazom čistoty a svätosti. Zlo sa tejto nazaretskej devy absolútne nedotýka, preto je taká krásna. V tejto kráse je pre nás znamením nádeje, že Kráľovstvo je dosiahnuteľné a blízke, a že je miestom otvoreným pre všetkých.

 

Pri týchto úvahách je tiež dôležité pamätať na to, že Máriino Nepoškvrnené počatie nie je jej zásluhou, ale Božím darom, plynúcim z Ježišovej obety na kríži. Inými slovami môžeme povedať, že ak by nebolo Kristovej obety, nebolo by ani Nepoškvrneného počatia. Vo vzťahu k nám sa teda milosť vykúpenia prejavuje vykúpením z hriechov a vo vzťahu k Márii ju táto milosť pred hriechmi ochraňuje.

Dogma o Nepoškvrnenom počatí bola vyhlásená 8. decembra 1854 v Ríme pápežom Piom IX.

P.S. Pripájame aj krátke animované video k tejto téme.

 

Daniel Lysý