« Späť

Spoločenstvo Pohoda - Lipt. Hrádok

Spoločenstvo POHODA Liptovský Hrádok – Leto 2017

 

Ako mládežnícke spoločenstvo Pohoda vo farnosti Liptovský Hrádok sme hneď na začiatku letných prázdnin spoločne s celou farnosťou slávili odpustovú slávnosť, na ktorej sme sa stretli ako jedna rodina. Bola to veľká udalosť a veľa pre nás znamenala.

Počas prázdnin pomáhalo viacero mladých z farnosti pri odstraňovaní starej omietky z kostola v rámci rekonštrukčných prác. Taktiež sme pripravili detský denný eRko tábor, ktorý bol v polovici augusta u nás, vo farskej záhrade. Hlavnou témou tábora bol Svätý Martin a jeho život a podarilo sa nám o ňom zložiť aj pieseň pre deti. Týždeň prebehol rýchlo a my sme sa počas neho učili slúžiť, obetovať a spolupracovať.

 

 

 

Tiež sme ako spoločenstvo veľmi prežívali radostnú udalosť – svadbu dvoch našich členov: Roba a Majky. Bolo to v skutku nádherné svedectvo čistej lásky a nádherná oslava v radosti, ktorú Pán na príhovor mamky Panny Márie premenil a daroval ako víno v Káne.

Každý piatok sme sa stretávali na mládežníckych stretnutiach a v nedele na hravých popoludniach a výletoch. Ku koncu prázdnin sme začali prípravu na sviatosť birmovania.

V novembri nás navštívia vzácni hostia – mesiánski Židia z Ukrajiny, takže sa už teraz veľmi tešíme na spoločný čas, bratské spoločenstvo, modlitby, zdieľanie.

 

 

Vo všetkých týchto aktivitách nás odovzdane sprevádzal náš pán farár Marcel Matava, ktorému ďakujeme za podporu. Naša najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, bez ktorého by bola každá snaha márna. On to s nami nevzdáva a vytrvalo za nás bojuje. Hoci sme občas vyčerpaní a strácame vieru, nádej i lásku, On ich v nás znovu a znovu obnovuje.

Ľubica Jurášová