« Späť

Týždeň, keď Cirkev slúži mladým.

Týždeň, keď Cirkev slúži mladým.

Vedeli ste, že na Slovensku máme takýto týždeň? A že tento týždeň je u nás už niekoľko rokov? Možno áno, možno nie. V každom prípade je tento týždeň zvláštnym časom, v ktorom chce Cirkev viac než inokedy dať mladým najavo, že s nimi počíta a že sú pre Cirkev veľmi vzácni.

Keď žijete alebo pracujete s mladými ľuďmi, veľmi rýchlo zistíte, že dnešná doba je pre nich veľmi zložitá. A hoci to nevidno na prvý pohľad, mladí sa postupne strácajú v tom, čo je pre ich život najdôležitejšie. Povinnosti, zábava, filozofie, mienky, kultúry, ponuky, možnosti, hodnoty... Je tu doba, v ktorej sa brutálne zápasí o srdce i myseľ mladých. Nečudo, že prežívajú zmätok a často skĺznu k pasivite a ľahostajnosti. Asi všetci to aspoň sčasti poznáme, lebo všetci sa občas necháme strhnúť. Aké riešenie ponúka mladým Cirkev?

Prvou úlohou je priblížiť sa k mladým a dokázať ich osloviť bez vnucovania. Práve tento krok je zrejme najťažší, lebo mladých už dnes len tak niečo nenadchne, nevytiahne z ich stereotypu. Tento krok si vyžaduje veľkú múdrosť a pokoru, pretože znamená znížiť sa na ich úroveň, naučiť sa počúvať mladých, chápať ich reči, dokázať čítať medzi riadkami, trpezlivo ich prijímať takých, akí sú, s tým, čo si so sebou nesú. A zároveň to znamená nenechať sa znechutiť prvými neúspechmi či odmietnutím. Ak zvládneme tento náročný začiatok, sme pripravení na ďalšie.

Presne o tom je aj „týždeň“, v ktorom Cirkev prichádza k mladým a viacerými spôsobmi sa im usiluje prihovoriť. Asi najznámejšou súčasťou tohto týždňa je evanjelizačný projekt Godzone tour, ktorý tento rok oslávi 9. výročie. Jeho myšlienka a záber nemá obdobu v celej Európe: návšteva 6 miest počas 1 týždňa, dobrovoľnícka služba mladým, za ktorú si ešte sami zaplatia, namáhavá práca počas každodenných príprav, neskoré líhanie a skoré vstávanie, chlad, fyzické i psychické vypätie,...a to je len zlomok o všetkého, čo do tohto podujatia mladí nadšenci vkladajú. O čo im teda ide?

„Lebo nás ženie Kristova láska“ – asi toto sú slová, ktorými by sa to dalo vystihnúť. Kristova láska, ktorá dáva všetkému zmysel, ktorá prináša život, radosť a nadšenie všade, kam sa dostane.

Godzone tour je teda o tejto láske, o láske Krista a Cirkvi k mladým. A možno má toto podujatie aj svoje hranice. Ale napriek tomu je to jeden z najlepších evanjelizačných projektov pre mladých, aké na Slovensku či v Európe máme. 

 

Daniel Lysý