Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2020

“Hovorím ti, vstaň!” Tieto slová sú výzvou, sú poslaním a sú pozvaním, ABY SI ŽIL.  Sú to slová, ktorými Ježiš kriesi mŕtveho chlapca (Lk 7, 14) i mŕtve dievča (Mk 5, 41). Týmito slovami sa chce prihovoriť aj tebe a vdýchnuť ti NOVÝ ŽIVOT. Ak si doteraz žil iba tak, iba prežíval zo dňa na … Čítať ďalej Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2020