Diecézne stretnutie VYKROČ 2019 #HORENOHAMI

separator

„Chápem, že sa chceš zakoreniť. Ale pamätaj, kresťan nie je strom koreniaci v zemi, ale naopak. Je obrátený hore nohami.
Korene má v nebi, u Boha. Tam čerpá miazgu a na zemi len vydáva svoje plody. Podľa vzoru vteleného Syna, ktorý sa rozdáva ľuďom práve preto, že patrí Otcovi” (sv. Ján Kasián)

Keď Kristus vstupuje do života človeka, obracia ho hore nohami. Aj tvoj život môže byť iný, môžeš žiť naplno a prinášať Krista do tohto sveta.


Preto ťa pozývame ťa 18. mája 2019 do Popradu na Diecézne stretnutie mládeže. Čaká ťa tu parádny program, ale to, čo je najdôležitejšie, je, že tu stretneš Krista – vo sv. omši, v spoločnej modlitbe, v bratoch a sestrách, v Cirkvi, v o. biskupovi, ktorý sa na teba veľmi teší.

Sleduj udalosť #horenohami na facebooku:
https://www.facebook.com/events/239232943687983/

Program stretnutia:

8:30 – začiatok registrácie v Aréne Poprad;

– 9:30 – začiatok programu DSM;

  •  privítanie mladých
  • katechéza o Božej láske, hriechu a spáse, svedectvá;

– 11:25 – Hud. hosť – Lamačské chvály;

– 12:15 – Obed + EXPO REHOĽNÍKOV a ORGANIZÁCII pracujúcich s mládežou vzadu za halou;

– 13:45 – otázky mladých pre o. biskupa, odovzdanie certifikátov absolventom Diecéznej animátorskej školy;

– 14:45 – Sv. omša – v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Sídl. Juh;

– Záver

Poznámky:

vstupné pre účastníka je symbolické 1€;

– na podujatie nie je potrebná registrácia účastníkov vopred;

na obed bude pre účastníkov prichystaný guláš;

– pred hlavným vchodom Arény bude ohraničená zóna pre hokejových fanúšikov, takže účastníci DSM budú môcť vchádzať do haly bočným vchodom, ktorý bude patrične označený – prosíme – zohľadnite to pri parkovaní;

0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: