Modlitbové stretnutie mladých za mladých

separator

Pozývame ťa na modlitbové stretnutie za mladých, na ktorom sa budeme spoločne modliť za mládež našej diecézy. 
Toto stretnutie bude zároveň poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo si zažil počas týchto prázdnin. Všetky zážitky, každú chvíľu, každý moment odovzdáme Ježišovi k nohám a budeme prosiť o požehnanie do nového školského roku. 

MÁŠ NA VÝBER 2 TERMÍNY: 

  1. stretnutie bude v sobotu 29. augusta 2020 v Levoči na Mariánskej hore pre všetkých mladých (ale nielen mladých), ktorí majú bližšie do Levoče než na Oravu. Stretneme sa o 9:30 pod Mariánskou horou a nahor budeme putovať spoločne – cestou sa pomodlíme modlitbu posvätného ruženca.  
    Program v bazilike na Mariánskej hore začne 10:30 sv. omšou a bude pokračovať až do 13:00. 
  2. stretnutie bude v nasledujúci deň po stretnutí na Mariánskej hore, 30. augusta v Kline na Orave a je pre mladých (ale nielen mladých), ktorým je bližšie Orava. Stretneme sa o 14:00 v dedine pod Grapou, odkiaľ budeme spoločne putovať k soche Ježiš Krista. Program pri tejto soche začne o 15:00 sv. omšou, ktorú bude celebrovať nový pomocný o. biskup Ján Kuboš. Po sv. omši bude aj diskusia 😉
    Program zakončíme adoráciou a modlitbami za mladých po 17:00. 

Dôležité upozornenie:
Stále je veľmi dôležité pamätať, aby sme dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické nariadenia, preto si so sebou určite vezmi rúško na tvár a počas putovania na Mariánsku horu alebo k soche Krista v Kline si udržuj potrebný odstup medzi sebou a ostatnými pútnikmi min. 2 m. V Bazilike počas modlitieb je nutné dodržať tieto nariadenia: 

  • vstup a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • dezinfekcia na ruky alebo jednorazové rukavice pri vstupoch,
  • sedenie (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
  • dodržiavanie respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk (zdroj – https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia/)
0 0 votes
Article Rating
Pozdieľaj sa: