Mladí mladým

separator

Naša iniciatíva modlitieb za spoločenstvá a mladých v našej diecéze pokračuje.

Chceme sa modliť, postiť a prinášať drobné obety z nášho každodenného života za vás, drahí priatelia. Rozhodli sme sa modliť jednotlivo za každý dekanát našej diecézy a takým spôsobom zahrnúť do modlitieb čím viac mladých ľudí aj z vášho okolia:

8. – 14. 3. sme sa modlili za Spišskopodhradský dekanát

15. – 21. 3. sme sa modlili za Levočský dekanát

22. – 28. 3. sme sa modlili za Spišskonovoveský dekanát
29. 3. – 4. 4. sa modlíme za Spišskoštiavnický dekanát

12. – 18. 4. sa modlíme za Popradský dekanát

 

Ak máte nejaké konkrétne úmysly alebo nejaké túžby za ktoré ste sa už modlili alebo sa stále modlíte, kliknite sem, pridajte svoj úmysel a budeme sa modliť aj konkrétne za ne.

Pozdieľaj sa: