Ako nás môžete podporiť?

Mladí ľudia sú pre nás veľmi vzácni. Prosíme vás, pomôžte nám v tejto evanjelizačnej práci.

Komisia pre mládež už dvadsať rokov evanjelizuje mladých v Sp. diecéze a usiluje sa im pomáhať objaviť a rozvíjať vnútorný potenciál pre budovanie Božieho kráľovstva.

Aby sme mohli v tomto diele pokračovať, potrebujeme aj Vašu pomoc. Modlitba, dobrovoľníctvo a finančná podpora predstavujú našu ponuku pre Vás.

Za prejavenú dôveru Vám v mene mladých Sp. diecézy ĎAKUJEME.

o. Ľuboš Laškoty
riaditeľ Komisie pre mládež v Sp. diecéze

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pečiatka

Darovaním 2%

Darovaním dvoch (troch) percent pre Komisiu pre mládež z Vašej dane nám pomôžete zefektívniť našu prácu s mládežou v Spišskej diecéze. Darovanie 2% vás naozaj nestojí ani cent.

ĎAKUJEME VÁM!

Pokyny na poukázanie 2% (3%) pre činnosť KpM v Spišskej diecéze:

Dobrovoľníckou pomocou

– v diecéznych centrách pre mladých,
– počas akcií, ktoré organizujeme ako napr. rezanie, káľanie dreva, maľovanie…
Ak sa chceš zapojiť, napíš nám na lubo@komisia.sk.

Finančne

Potrebujeme aj Vašu finančnú podporu lebo bez nej by sme nemohli fungovať. Môžete nás podporiť jednorázovo alebo pravidelne.

Ak máte vo svojom srdci túžbu podporiť evanjelizáciu mladých v našej diecéze, môžete tak jednoducho urobiť vybratím konkrétnej sumy a kliknutím na CHCEM DAROVAŤ budete presmerovaný na stránku, kde vyplníte presné údaje pre darovanie danej sumy.

 

Materiálne

Ak chceš darovať vecný dar Komisii pre mládež, môžeš nakontaktovať Ľubomíra Lorenčíka na adrese lubo@komisia.sk.

 

Modlitbou

Každá Tvoja modlitba nám prináša požehnanie a pomáha nám pripravovať naše aktivity v súlade s Božou vôľou. Ďakujeme Ti za ňu!