Požehnané Veľkonočné obdobie.

 

Pán Ježiš nám vydobyl Život! Žime ho radostne v súčasnom svete. Žehnáme Vám nech radosť zo Zmŕtvychvstalého určuje postoje Vášho srdca.

Ďakujeme za Vašu podporu , v mesiaci apríl to bolo 40 DAškárov a prispeli ste sumou 678€.
Vyprosujeme nech Vás už dnes Duch Svätý naplní Otcovou láskou.

 Zo života v centre v mesiaci apríl:

–   pokračovala kampaň Úroveň jasu;

– veľkonočné trojdnie sme online vysielali na faceboku;

– 10. 4. – online DAŠ 2 – Efektívna komunikácia a spätná väzba, Riešenie konfliktov – hosť: Mária Francová;

– 23. 4. – LCh live vo Važci vysielanie z kaplnky sv. Františka;

– 24. 4. – online DAŠ 2 – Tímová spolupráca – hosť: o. Ľuboš Laškoty;

– 25. 4. nedeľa Dobrého Pastiera modlitba za kňazov;

Z našej ďalšej činnosti:

 – online vysielanie: adorácie v utorok a cesty svetla v piatok;

– modlitby za dekanáty:

29. 3. – 4. 4.Spišský Štiavnik

12. – 18. 4. Poprad– 25. 4. Kežmarok

26.4. – 2. 5. Stará Ľubovňa

– zapojenie sa do kampane Objav svoju farnosť;

– program ZOOM:  požičiavanie pre potreby spoločenstiev a známych;

– práca na úprave štatútu Komisie pre mládež v Sp. diecéze;

– natáčanie promo videa;

– ukladanie dreva;
 
 Ďakujeme aj dobrovoľníkom (Peťo, Laci, Lenka, Katka, Tomáš,Martin).
Ak chceš prísť aj Ty, dohodni si čas individuálne.

Viac info a aj foto či video nájdete na facebooku: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze alebo DCM Premeny alebo Ľuboš Laškoty

Príspevky sme využili takto:

program ZOOM na rok (155€);
lampový olej (19€);
poistka dom prijatia(190€);
rýchlovarná kanvica (24€);
stojany na mobil, mikrofóny na mobil (na stremovanie) (100€);
energie (100€);
príspevok dobrovoľníci (90€)

Vďaka za Vašu štedrosť.

Prosíme aj o Vašu ďalšiu podporu v rámci Vašich možností.
Aj Vaše 1€ pomôže centru k lepšiemu fungovaniu, Váš príspevok posielajte

na číslo účtu:

SK68 0900 0000 0050 3462 2468 

do správy pre príjemcu prosím uveďte:

KVAPKA PRE CENTRUM