Článok

SÚŤAŽ O LOGO NÁRODNÉHO STRETNUTIA MLÁDEŽE P18 V PREŠOVE

 

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vypisujú verejnú súťaž na vytvorenie loga Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Cieľom je vytvoriť dynamickú, mládežnícku a modernú značku. Ide o historicky tretie Národné stretnutie mládeže (po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade).

Národné stretnutie mládeže v Prešove má svoju oficiálnu skratku - P18. Obsahuje počiatočné písmeno mesta, v ktorom sa bude konať - Prešov - a dvojčíslie kalendárneho roka Národného stretnutia mládeže. Zároveň predstavuje počiatočné písmeno krajiny najbližších Svetových dní mládeže. Práve v Prešove sa začnú chystať mladí do Panamy. Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasili v októbri 2016 biskupi Slovenska.

Súťaž je verejná a neanonymná a nie je vekovo ani inak ohraničená. Návrhy môžu záujemcovia posielať do piatku 30. júna 2017 na adresu: mladez@kbs.sk.

Zaslaním návrhu do súťaže sa autor loga automaticky zaväzuje k súhlasu s podmienkami súťaže, s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a s používaním loga organizátormi P18.
Výherca súťaže získa symbolických 118 € a dva voľné vstupy na P18. Odmena bude víťazovi odovzdaná v čase konania P18 v Prešove. Autorovi víťazného loga Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove bude zároveň ponúknutá spolupráca na grafickom prevedení brožúrky - sprievodca pre pútnikov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove.

VIAC INFO A PODMIENKY SÚŤAŽE NÁJDETE NA www.narodnestretnutiemladeze.sk/sutaze

Článok

PRVÉ INFO o P18

Milí priatelia, 

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v lete 2018. Oficiálna príprava sa spustí v septembri 2017.

Za prípravu podujatia je zodpovedná Rada KBS pre mládež a univerzity (ktorá spravuje i túto webstránku). Všetky informácie o tomto podujatí nájdete na tejto stránke.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove nadväzuje na Národné stretnutie mládeže R13, ktoré sa konalo v roku 2013 v Ružomberku, a na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (v roku 2015). Prvé podujatie bola alternatíva pre tých, ktorí nemohli vycestovať na Svetové dni mládeže do Ria de Janeira. Na druhom podujatí sa oficiálne začali mladí pripravovať na Svetové dni mládeže v Krakove (2016).

Po dohode s našimi otcami biskupmi sme sa rozhodli, že akcie v podobných rozmeroch budeme pre vás organizovať nielen počas Svetových dní mládeže, ale aj samostatne. P18 otvorí príprav na Svetové dni mládeže v Paname.

Na všetky vaše otázky radi odpovieme, môžete sa na nás obracať na adrese: Rada KBS pre mládež a univerzity, Kapitulská 11, P.O.Box 113,  814 99 Bratislava 1 alebo e-mailom: mladez@kbs.sk. Médiá sa môžu ozvať na adresu: lipiak@kbs.sk.

Rada pre mládež a univerzity KBS