Zaslaním svojich údajov (meno, priezvisko, foto, email a poštová adresa) na peter.komisia@gmail.com vyjadrujem súhlas so spracovaním a využívaním mojich osobných údajov pre Komisia pre mládež v Spišskej diecéze, (so sídlom na ul. Janka Silana 365, 032 61 Važec, IČO: 37790340) po dobu 5 rokov v súlade s platnou legislatívou SR najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom spracovania uvedených osobných údajov. Súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať na uvedený email. Zároveň súhlasím so zverejnením fotografií a videí z podujatia na webovom portáli Komisie pre mládež v Sp. diecéze. V prípade nesúhlasu oznámim túto skutočnosť zodpovednej osobe za toto podujatie na kpm@komisia.sk