Výročné správy
Komisie pre mládež
v Spišskej diecéze

Prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa u nás počas roka odohralo
17