Výročné správy

Prehľad toho najdôležitejšieho,
čo sa za rok udialo

Výročná správa Komisie pre mládež Sp. diecézy 2016

 

 

Výročná správa Komisie pre mládež Sp. diecézy 2015