Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Dizajn bez názvu (4)

Dátumy, ktoré je dobré si poznačiť 😉

logoslovakjepg