Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Hľadáme mladého šikovného človeka do nášho tímu

Untitled design (2)

Získaj grant na podporu
motivácie dobrovoľníkov

Október 2019 - mimoriadny misijný mesiac

Radosť z ohlasovania,
pomoc v modlitbe

Untitled design

Poď aj ty a zaži
Godzone tour 2019