Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Vitajte na našej obnovenej
a vynovenej stránke
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze 

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pečiatka
2% banner

2% pre mladých?

Pomôžte mladým 2%, nič to nestojí a nám to pomôže v organizácií akcií

Kurz základov kresťanského života

4. – 6. 5. 2018 Centrum Premeny Važec