Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

tyzden_komplet_500x800

Sledujte online adorácie
z našej kaplnky –
každý deň 20:15 😉

Untitled design

2% pre novú evanjelizáciu mladých v Spišskej diecéze