Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Artboard 3

Sme tam…

Untitled design

Spríjemnime advent
našim starkým