Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

40572524_1793159677458619_5818622221454671872_n

Godzone tour 2018
Spiš, spíš? Či chceme viac?

Duchovná obnova pre chlapcov

46501620_2472804466067216_4773054983484473344_n

Otvorené stretnutia
Spol. Pavol v Levoči

Untitled design

Kurz pre manželov, snúbencov i slobodných