Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Untitled design (2)

Získaj grant na podporu
motivácie dobrovoľníkov

Október 2019 - mimoriadny misijný mesiac

Radosť z ohlasovania,
pomoc v modlitbe

Diecézny futbalový turnaj mladých Spišskej diecézy

Untitled design

Prípravné stretnutie
Godzone tour 2019