Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Zapoj sa aj ty do príprav Godzone tour 2018
Príď na prípravné stretnutie a dozvieš sa viac

40572524_1793159677458619_5818622221454671872_n

Godzone tour 2018
Spiš, spíš? Či chceme viac?

Diecézny futbalový turnaj – 27. 10. 2018 Rabča

34672344_2068814836706989_8841452257720401920_n

Radujte sa a jasajte

Niekoľko myšlienok z apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka