Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Vitajte na našej obnovenej
a vynovenej stránke
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze 

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pečiatka
plagat-2018

Mladí Sp. diecézy na púti Muráň – Levoča

34672344_2068814836706989_8841452257720401920_n

Radujte sa a jasajte

Niekoľko myšlienok z apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka