Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Vitajte na našej obnovenej
a vynovenej stránke
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze 

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pečiatka

Večerné bdenie (nielen) maturantov za maturantov

Samária

Rómska Samária

Občasník o rómskej misii