Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Vitajte na našej obnovenej
a vynovenej stránke
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze 

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pečiatka
2% banner

2% pre mladých?

Pomôžte mladým 2%, nič to nestojí a nám to pomôže v organizácií akcií

DSM 2018 na šírku

VYKROČ 2018

Život – rozhodnutie – poslanie
7. apríl 2018, Športová hala Spišská Nová Ves