Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

800x500

Poď na Diecéznu animátorskú školu a zaži vzdelávanie,
ktoré ťa bude baviť

800x500

Podcasty ušité na mieru
pre teba

800x500

Už čoskoro ; )