Copy of Copy of Zaži s nami jedinečný čas priateľstva, prírody a radosti z Boha

Srdce mladých diecézy oslavuje 15 rokov

Prihlasovanie predĺžené
do augusta

Zdenka 2019

Na bicykli za Zdenkou

Copy of Zaži s nami jedinečný čas priateľstva, prírody a radosti z Boha

Mladí zo Spiša
na Muráň – Levoča

Copy of Copy of Copy of Zaži s nami jedinečný čas priateľstva, prírody a radosti z Boha

Stan mladých na Mariánskej hore –
budeme tu pre teba

Copy of Copy of Copy of Copy of Zaži s nami jedinečný čas priateľstva, prírody a radosti z Boha

Konferencia o posynodálnej exhortácii o mládeži Christus vivit (Kristus žije)