Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Vitajte na našej obnovenej
a vynovenej stránke
Komisie pre mládež v Spišskej diecéze 

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pečiatka
Aj počas prázdnin nezabudnime na za našich mladých.

Modlitby mladých za mladých

p18

Tešíme sa na tento čas
s mladými
a prosíme vás o modlitbu
za P18

Evanjelizácia
Mission Zuberec 2018

34672344_2068814836706989_8841452257720401920_n

Radujte sa a jasajte

Niekoľko myšlienok z apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka