Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

web banner

Diecézne stretnutie mládeže VYKROČ 2020

Untitled design

2% pre novú evanjelizáciu mladých v Spišskej diecéze

web_baner

Zabawa v pôste je tu opäť