Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

web baner

Diecézny výstup mladých
na Zbojnícku chatu

Untitled design

Čo je domov?