Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

800x600 2

NAPLNENÁ
alebo čím žijeme začiatkom roka 2021

Dizajn bez názvu (1)

Všetci potrebujeme veriť
v prisľúbenia

Dizajn bez názvu – kópia

Vyprosujeme vám požehnané Vianoce plné radosti
z prežívania betlehémskeho príbehu