Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Poď sa modliť s nami

MLADÍ MLADÝM
modlitby za mladých v našich dekanátoch

Dizajn bez názvu