Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

plg1

Téryho chata už na nás čaká

wyde

Svetové dni mládeže v Paname 2019

Podporme športom Krízové centrum pomoci v Ružomberku