Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Artboard 3

Sme tam 😉

Untitled design

Poď aj ty a zaži
Godzone tour 2019