Komisia pre mládež
v Spišskej diecéze

Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.

Zo Spiša do Lisabonu

Pridaj sa k mladým na púť na SDM 2023

Venujte 2% z daní pre Komisiu pre mládež

DARUJ SDM

číslo účtu + formulár v článku