Diecézna animátorská škola

Sme tu pre mladých, ktorí túžia po plnšom živote s Bohom a zároveň ho chcú odovzdávať ďalej.

Mnohí mladí by chceli vo svojich farnostiach „robiť niečo pre mladých”, chýbajú však animátori („oživovatelia”), ktorí by vnášali Boží život medzi ich rovesníkov.

Táto škola ti môže pomôcť  prehĺbiť svoj vzťah k Bohu, stať sa Ježišovým učeníkom a naučiť sa formovať nových učeníkov. Je určená pre mladých ľudí od 17 rokov.

Viac informácií o DAŠ-ke sa môžeš dozvedieť, ak napíšeš alebo zavoláš Ľubovi do Centra Premeny vo Važci, kde táto škola prebieha: lubo@komisia.sk, 0917 350 159 – alebo základné info nájdeš aj tu:

Ako prebieha DAŠ-ka?

Základná formácia DAŠ trvá dva roky. Každý rok tvorí 8 víkendov zameraných na inú tému. Počas prádznin prebieha 10 dňová DAŠ-ka.

Program DAŠ-ky

Program víkendov je pestrý. Používame dynamické formy vyučovania. Veľmi dôležitým prvkom programu je modlitba – spoločná i osobná. Každý môže zažiť silu a jednotu spoločenstva, vybudovať si dobré vzťahy a kontakty s ostatnými.

Nová evanjelizácia

Počas prázdnin je desaťdňová duchovná obnova zameraná najmä na prehĺbenie spoločenstva a vyučovanie o novej evanjelizácii, spojené s evanjelizačným výjazdom do niektorého z miest, s podporou miestneho kňaza a spoločenstiev. Takisto sa preberajú témy o identite muža, ženy a ďalšie.

Čo Ti dá táto škola?

 • väčšie nadšenie pre život podľa evanjelia a chuť radostne ho podávať ďalej,
 • zážitok živého spoločenstva a nový pohľad na Cirkev – Kristovo telo,
 • poznanie učenia Cirkvi o niektorých dôležitých témach,
 • naučíš sa, ako viesť mladých ľudí,
 • ponúkne ti metodický materiál.

Akreditácia animátorskej školy

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou KBS pre mládež a univerzity. Absolvent DAŠ-ky dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na spôsobilú prácu s mládežou.

Jednotlivé víkendy zahŕňajú tieto témy:

 • Božia láska
 • Ježiš Kristus Učeníctvo
 • Okultizmus
 • Duch Svätý
 • Vnútorné uzdravenie
 • Modlitba (pôst a almužna)
 • Svedectvo a služba
 • Božie slovo

 • Identita kresťana
 • Liturgia a sviatosti
 • Služba animátora malej skupinky
 • Spoločenstvo, Cirkev a Mária
 • Pokánie a odpustenie
 • Duchovný boj a rozlišovanie
 • Vízia a vodcovstvo